پیش فاکتور فروش سايپا كارت طلايي

اين  پیش فاكتور فقط جهت اطلاع مشتري مي باشد و فعال شدن بسته خريداري شده منوط به ادامه مراحل فروش مي باشد.


تاريخ فاكتور:
کد رهگیری:

  شرکت بازرگانی سایپا یدک   تهران کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج جنب دارو پخش تلفن:  61611200 - 021
کد پستی:  836-37515 شماره اقتصادی:   1674 - 1134 - 4111 شماره ثبت:  89295

 
 
 

 
 

     
   
توضیحات فروش:

مهروامضاء نمايندگي 

امضاء مشتری 
تخفیفات اعمال شده

قيمت فروش:
ماليات ارزش افزوده) :

درصد تخفيف: %
مبلغ تخفيف:
مبلغ اعتبار:

مبلغ قابل پرداخت:
سریال کارت اعتبار:
بسته های خدمات با عنوان روزشمار اقساطی بوده و تنها در صورت پرداخت به موقع اقساط به حساب شرکت مطابق روش اعلامی در صفحه دوم فاکتور فروش نهایی و تسویه کلیه اقساط قابلیت دریافت خدمات را بر اساس قوانین و قرارداد خواهند داشت.
با توجه به شرایط استفاده از خودرو ضروری است مقررات زمانی و کیلومتری انجام سرویس های ادواری براساس دفترچه گارانتی خودرو توسط مشتری رعایت گردد و زمان حداکثری درج شده در فاکتور مبنای عمل نخواهد بود.
توجه : در صورت خريد بسته هاي خدماتي خدمات در محل مشتري ارائه خدمات صرفاً در شهرهاي تهران ، كرج، مشهد ، اهواز و قم قابل ارائه خواهد بود.
خرید خدمات فوق نشان دهنده پذیرش تمامی شرایط و قوانین مرتبط با بسته خریداری شده و موجود در سایت فروشنده توسط خریدار می باشد.
مشتريان محترم خريدار خدمت تمديد گارانتي به ازاي هر سال خريد خدمت تمديد گارانتي، مشمول يكسال يا 20000 كيلومتر خدمات تمديد گارانتي طبق ضوابط مربوطه و با كسر 10% فرانشيز در هنگام ارائه خدمات خواهند شد و خدمت مذكور پس از اتمام تاريخ يا كيلومتر گارانتي خودرو فعال خواهد شد
اين  پیش فاكتور فقط جهت اطلاع مشتري مي باشد و فعال شدن بسته خريداري شده منوط به ادامه مراحل فروش مي باشد.
تاييد و امضاء اين پيش فاكتور نشان دهنده پذيرش تمامي شرايط مرتبط با بسته خريداري شده مي باشد.

مشتري گرامي جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص خدمات كارت نارنجي / طلایی و دريافت راهنماي ارائه خدمات به آدرس ذيل مراجعه فرمائيد:
كارت نارنجي / طلایی→ بسته خدمت → خدمات مشتري → www.saipayadak.org
مشتری محترم مطالعه دفترچه راهنمای خدمات و اطلاع از شرایط و مقررات الزامی می باشد.
پرداخت خسارت خدمت بيمه بدنه بر اساس ارزش خودرو مندرج در پرتال( narenji.saipayadak.org قسمت راهنما و قوانين خدمات )خواهد بود
انصراف از اشتراک خدمات، تنها در صورت خرید اختیاری و عدم استفاده مشترک (خودروی تحت پوشش) از خدمات قابلیت بررسی خواهد داشت