فاكتور فروش كارت نارنجي
 
 
 

 
 

     
   

مهروامضاء نمايندگي 

امضاء خريدار
قيمت فروش:
ماليات ارزش افزوده) :

درصد تخفيف: %
مبلغ تخفيف:
مبلغ اعتبار:

مبلغ قابل پرداخت:
سریال کارت اعتبار:
مشتری گرامی ، خدمات در محل مشتری فقط در شهرهای تهران، اصفهان، قم، مشهد، شيراز، اهواز، كرج و تبريز قابل ارائه می باشد.
مشتری گرامی ، در صورت خرید بسته تمدید گارانتی ، سرویس خریداری شده توسط شما پس از اتمام دوره گارانتی فعال می گردد .
اين فاكتور فقط جهت اطلاع مشتري مي باشد و فعال شدن بسته خريداري شده منوط به ادامه مراحل فروش مي باشد.
تاييد و امضاء اين پيش فاكتور نشان دهنده پذيرش تمامي شرايط مرتبط با بسته خريداري شده مي باشد.

مشتري گرامي جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص خدمات كارت نارنجي و دريافت راهنماي ارائه خدمات به آدرس ذيل مراجعه فرمائيد:
كارت نارنجي → بسته خدمت → خدمات مشتري → www.saipayadak.ir
مشتری محترم مطالعه دفترچه راهنمای خدمات و اطلاع از شرایط و مقررات الزامی می باشد.