پیش فاکتور فروش سايپا كارت طلايي

اين  پیش فاكتور فقط جهت اطلاع مشتري مي باشد و فعال شدن بسته خريداري شده منوط به ادامه مراحل فروش مي باشد.


تاريخ فاكتور:
کد رهگیری:

  شرکت بازرگانی سایپا یدک   تهران کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج جنب دارو پخش تلفن:  61611200 - 021
کد پستی:  836-37515 شماره اقتصادی:   1674 - 1134 - 4111 شماره ثبت:  89295

 
 
 

 
 

     
   
توضیحات فروش:

مهروامضاء نمايندگي 
تخفیفات اعمال شده

قيمت فروش:
ماليات ارزش افزوده) :

درصد تخفيف: %
مبلغ تخفيف:
مبلغ اعتبار:

مبلغ قابل پرداخت:
سریال کارت اعتبار:
توجه : در صورت خريد بسته هاي خدماتي خدمات در محل مشتري ارائه خدمات صرفاً در شهرهاي تهران ، كرج، مشهد ، اهواز و قم قابل ارائه خواهد بود.
مشتريان محترم خريدار خدمت تمديد گارانتي به ازاي هر سال خريد خدمت تمديد گارانتي، مشمول يكسال يا 20000 كيلومتر خدمات تمديد گارانتي طبق ضوابط مربوطه و با كسر 10% فرانشيز در هنگام ارائه خدمات خواهند شد و خدمت مذكور پس از اتمام تاريخ يا كيلومتر گارانتي خودرو فعال خواهد شد
اين  پیش فاكتور فقط جهت اطلاع مشتري مي باشد و فعال شدن بسته خريداري شده منوط به ادامه مراحل فروش مي باشد.
تاييد و امضاء اين پيش فاكتور نشان دهنده پذيرش تمامي شرايط مرتبط با بسته خريداري شده مي باشد.

مشتري گرامي جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص خدمات كارت نارنجي / طلایی و دريافت راهنماي ارائه خدمات به آدرس ذيل مراجعه فرمائيد:
كارت نارنجي / طلایی→ بسته خدمت → خدمات مشتري → www.saipayadak.org
مشتری محترم مطالعه دفترچه راهنمای خدمات و اطلاع از شرایط و مقررات الزامی می باشد.
پرداخت خسارت خدمت بيمه بدنه بر اساس ارزش خودرو مندرج در پرتال( narenji.saipayadak.org قسمت راهنما و قوانين خدمات )خواهد بود
انصراف از اشتراک خدمات، تنها در صورت خرید اختیاری و عدم استفاده مشترک (خودروی تحت پوشش) از خدمات قابلیت بررسی خواهد داشت