فاكتور فروش سايپا كارت طلايي
  شرکت بازرگانی سایپا یدک   تهران کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج جنب دارو پخش تلفن:  61611200 - 021
کد پستی:  836-37515 شماره اقتصادی:   1674 - 1134 - 4111 شماره ثبت:  89295

 
 
 

 
 

     
   
توضیحات فروش:

مهروامضاء نمايندگي 
تخفیفات اعمال شده
قيمت فروش:
ماليات ارزش افزوده) :

درصد تخفيف: %
مبلغ تخفيف:
مبلغ اعتبار:

مبلغ قابل پرداخت:
سریال کارت اعتبار:
مشتري محترم كارت زير را از محل بريدگي جدا نموده و از قسمت خط تاي آن خم كرده و در لفاف مخصوص قرار دهيد   
 

         نام مالك  
         نوع خودرو  
         شماره شاسي  
 
بسته های خدمات با عنوان روزشمار اقساطی بوده و تنها در صورت پرداخت به موقع و تسویه کلیه اقساط قابلیت دریافت خدمات را بر اساس قوانین و قرارداد خواهند داشت.
با توجه به شرایط استفاده از خودرو ضروری است مقررات زمانی و کیلومتری انجام سرویس های ادواری براساس دفترچه گارانتی خودرو توسط مشتری رعایت گردد و زمان حداکثری درج شده در فاکتور مبنای عمل نخواهد بود.
توجه : در صورت خريد بسته هاي خدماتي خدمات در محل مشتري ارائه خدمات صرفاً در شهرهاي تهران ، كرج، مشهد ، اهواز و قم قابل ارائه خواهد بود.
خرید خدمات فوق نشان دهنده پذیرش تمامی شرایط و قوانین مرتبط با بسته خریداری شده و موجود در سایت فروشنده توسط خریدار می باشد.
مشتريان محترم خريدار خدمت تمديد گارانتي به ازاي هر سال خريد خدمت تمديد گارانتي، مشمول يكسال يا 20000 كيلومتر خدمات تمديد گارانتي طبق ضوابط مربوطه و با کسر 10% فرانشيز در هنگام ارائه خدمات خواهند شد و خدمت مذكور پس از اتمام تاريخ يا كيلومتر گارانتي خودرو فعال خواهد شد
مشتري گرامي جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص خدمات كارت نارنجي / طلایی و دريافت راهنماي ارائه خدمات به آدرس ذيل مراجعه فرمائيد:
كارت نارنجي / کارت طلایی → بسته خدمت → خدمات مشتري → www.saipayadak.org
مشتری محترم مطالعه دفترچه راهنمای خدمات و اطلاع از شرایط و مقررات الزامی می باشد.
پرداخت خسارت خدمت بيمه بدنه بر اساس ارزش خودرو مندرج در پرتال( narenji.saipayadak.org قسمت راهنما و قوانين خدمات )خواهد بود
برای تصدیق خدمات و تاریخ اعتبار آن به سایت سایپا یدک، قسمت خدمات مشتری، سوابق کارت نارنجی / طلايي مراجعه نمایید.
انصراف از اشتراک خدمات، تنها در صورت خرید اختیاری و عدم استفاده مشترک (خودروی تحت پوشش) از خدمات قابلیت بررسی خواهد داشت

قرارداد گارانتی بدنه روز شمار پیوسته بین مشتری و شرکت امداد خودرو سایپا
این قرارداد با پرداخت اولین شارژ توسط مشتری به حساب مندرج در این قرارداد از طريق شناسه پرداخت جدول ذیل فعال می گردد
1-پرداخت بموقع شارژها در سر رسیدهای مقرر توسط مشترک بر اساس اطلاعات مندرج در جدول موجود در قرارداد.
2- عدم پرداخت بموقع شارژها، منجر به ابطال قرارداد و لغو تعهدات شرکت امدادخودرو در قبال مشترک میگردد.
3- چنانچه مشترک به هر دلیلی اقدام به واریز مبلغ در هر سر رسید ننماید، امکان پیگیری و صدور شناسه المثنی (در صورت سلامت خودرو) ظرف گذشت 7 روز از تاریخ آن سررسید وجود خواهد داشت.
4- صدور شناسه المثنی منوط به بازدید مجدد خودرو و تهیه عکس و فیلم و ارسال آن به شرکت امداد خودرو سایپا و تایید کتبی سلامت خودرو توسط نمایندگی مجاز سایپا میباشد.
5- شناسه المثنی تنها یکبار صادر شده و در صورت عدم پرداخت بموقع شارژ برای مرتبه تنها امکان صدرو شناسه کلی وجود خواهد داشت.
6 - جبران خسارت وارده صرفا برای مالک خودرو امکان پذیر می باشد.
7- اعتبار این قرارداد منوط به پرداخت لاینقطع شارژها در سررسیدهای مقرر می باشد.
8 - جبران خسارت در این قرارداد از سوی شرکت امدادخودرو سایپا منوط به پرداخت تمامی شارژها ، از طریق شناسه خسارت کلی و از سوی مشترک می باشد.(بدیهی است پس از پرداخت تمامی شارژها، اعتبار این قرارداد تا پایان دوره قرار داد خواهد بود)
9 - در صورت صدور شناسه خسارت کلی و عدم پرداخت مبلغ این شناسه توسط مشترک در زمان مقرر و در صورت پایان یافتن اعتبار اشتراک با توجه به آخرین پرداخت انجام شده، گارانتی بدنه روزشمار ابطال می گردد.
10 - در صورت عدم رعایت در پرداخت منظم و متوالی شارژها توسط مشترک، فقط پرداخت های معتبر مورد قبول بوده و سایر پرداخت ها به مشتری عودت داده می شود.
11- در صورت پرداخت به موقع تمامی سررسیدها توسط مشترک، تمدید اشتراک برای سال آینده با تخفیفات مندرج در دفترچه گارانتی بدنه صورت می پذیرد.

تذکر مهم: در هنگام وقوع خسارت جهت استفاده از مزاياي اين گارانتي لطفا با شماره تلفن 096550 تماس گرفته و با دريافت شناسه پرداخت خسارت نسبت به پرداخت باقيمانده شارژ هاي خود و سپس دريافت خسارت اقدام كنيد
نحوه دریافت خسارت :
1 - ارسال درخواست کتبی در خصوص دریافت شناسه خسارت کلی از سوی نمایندگی مجاز سایپا برای مشترک.
2 - دریافت شناسه خسارت کلی از اداره بازاریابی و فروش شرکت امداد خودرو سایپا و واریز آن توسط مشترک.
3 - تماس مشترک با اداره بازاریابی و فروش امداد خودرو سایپا مبنی بر پرداخت مبلغ جهت صدور مجوز لازم جهت ادامه روند.
4- شرکت امداد خودرو سایپا هیچگونه تعهدی خارج از (تعهدات مندرج در دفترچه گارانتی بدنه و تعهدات این قرارداد) را نمی پذیرد.
5- در صورت عدم پرداخت هزینه شارژ (گارانتی هر دوره زمانی پرداخت ) تا ساعت 24 روز تعیین شده در جدول فوق گارانتی بدنه برای ادامه دوره از اعتبار ساقط بوده و صرفا دوره های قبلی پرداخت شده معتبر می باشند، لذا در این صورت این گارانتی مختومه شده و مشتری محترم می بایست جهت خرید گارانتی جدید به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نماید.
6- در صورت عدم پرداخت هزینه شارژ هر دوره در زمان تعیین شده، طبق جدول فوق، و مختومه شدن گارانتی به دلیل عدم پرداخت مذکور، اگر مشتری در زمان پس از مکث، اقدام به هرگونه پرداختی نماید، مبالغ پرداخت شده به عنوان هزینه شارژ این گارانتی محسوب نشده و صرفا به عنوان بستانکاری مشتری قابل استرداد می باشد.
7- در صورت عدم پرداخت حتی یک دوره و یا پرداخت حق شارژ یک دوره پس از مهلت تعیین شده در جدول فوق از لحظه تاخیر به بعد گارانتي بدنه موضوع اين قرارداد فاقد اعتبار می باشد.
8- در صورت وجود اعتبار گارانتی بدنه طبق ضوابط این قرارداد ، لطفا به محض وقوع هر گونه خسارت فورا با شماره 096550 تماس حاصل فرمائید، همکاران شرکت امدادخودرو سایپا در اسرع وقت شما را برای بازسازی کامل رایگان ( طبق ضوابط دفترچه گارانتی بدنه) ، به یکی از نمایندگی های مجاز گروه سایپا برای پذیرش معرفی می کنند، در صورت عدم امکان حرکت خودرو، انتقال خودرو شما به نمایندگی بصورت رایگان توسط شرکت امداد خودرو سایپا صورت خواهد پذیرفت، لطفا توجه داشته باشيد كه جبران خسارت منوط به پرداخت كامل شارژهاي باقيمانده مي باشد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
روش پرداخت شارژها :
پرداخت شارژ از طریق مراجعه به سایت شرکت امداد خودرو سایپا به نشانی (www.emdadsaipa.ir) بخش مشتریان و مشترکین - پرداخت اینترنتی يا لينك ارتباطي آن از طريق پورتال بسته خدمت در سايت سايپايدك(www.saipayadak.org) امکان پذیر می باشد. پس از ورود به صفحه مورد نظر با وارد کردن شماره فاکتور و شماره شاسی خودرو، اطلاعات پرداخت شارژها رویت می گردد. در این مرحله با کلیک بر روی تصویر کارت عابر بانک که به ازای هر شناسه تعبیه شده است. امکان پرداخت شناسه از طریق درگاه بانک میسر می گردد
مشتری: اینجانب مفاد قرارداد فوق را به دقت مطالعه و قبول نموده ام و هیچگونه ادعائی به جز تعهدات قرارداد مذکور را نخواهم داشت.
امضای مشتری: نام و نام خانوادگی
شرکت امداد خودرو سایپا: امضای مسئول فروش و مهر شرکت: