مطالعه فايل راهنماي فروش كارت نارنجي و متمم آن از مسير منوي " راهنما و فايلهاي عمومي " و اقدام بر اساس آنها قبل از فروش كارت نارنجي الزامي است


نام كاربري
 
رمز عبور